Belangenbehartiging, wat is dat?

Wat houdt het behartigen van de belangen van slachtoffers nu eigenlijk in?
Dat is het ontzorgen van het slachtoffer, door hem of haar maximale ondersteuning te geven bij het verhaal van letselschade. In nauw overleg met het slachtoffer beoordelen wij de toedracht van het ongeval en nemen wij een standpunt in over de aansprakelijkheid. Soms schakelen wij daarvoor een ongevallenanalist in. Wij stellen in overleg met het slachtoffer de geleden en nog te lijden schade vast, waaronder inkomensschade, pensioenschade en smartengeld. Wij onderhouden de contacten met de aansprakelijke verzekeraar of diens vertegenwoordiger en zorgen voor de vereiste medische onderbouwing van de letselschadeclaim. De contacten die wij met de slachtoffers onderhouden gaan meestal per post, e-mail en per telefoon. Maar daar gaat altijd een persoonlijke kennismaking aan vooraf, meestal bij het slachtoffer thuis. In veel gevallen zal ook de vertegenwoordiger van de aansprakelijke verzekeraar met het slachtoffer kennis willen maken. Wij moedigen dat aan, want ‘elkaar leren kennen’ brengt mensen tot elkaar en voorkomt misverstanden. Wij zijn aanwezig bij de kennismaking tussen het slachtoffer en de verzekeraar.
Indien nodig overleggen wij met onze advocaat over de mogelijkheid van een gerechtelijke procedure contra de aansprakelijke verzekeraar.
Overigens wordt in Nederland meer dan 90% van alle letselschadeclaims van slachtoffers in der minne afgewikkeld, dus zonder tussenkomst van de Rechter.

Onder ontzorgen verstaan wij ook dat wij van u geen vergoeding verlangen voor onze dienstverlening en dus ook dat wij geen aanspraak maken op een deel van de voor u bestemde schadevergoeding. Alle betalingen van de aansprakelijke verzekeraar gaan rechtstreeks naar uw bankrekening.
De wetgever heeft bepaald dat de kosten van het inschakelen van een deskundige rechtshulpverlener voor rekening komen van de aansprakelijke partij, in veel gevallen een verzekeraar. Als wij uw belangen gaan behartigen, dan krijgt u van ons nimmer een factuur voor onze dienstverlening. Om die reden sluiten wij dan ook geen behandelingsovereenkomst met u af. Dit geeft u maximale zekerheid dat de behandelingskosten van Letselschaderegeling Westland niet voor uw rekening komen en dat de schadevergoeding volledig aan u toe komt.

De kosten van onze dienstverlening krijgen wij vergoed van de aansprakelijke partij, veelal een verzekeraar. Gedurende de behandeling van uw letselschade factureren wij onze dienstverlening rechtstreeks bij de aansprakelijke verzekeraar. Als u daar prijs op stelt, ontvangt u van ons een kopie van de aan de aansprakelijke verzekeraar gezonden facturen.

Met veel verzekeraars sluiten wij een zogenaamde PIV-overeenkomst BGK af. Deze overeenkomst wordt ook wel BGK-convenant genoemd. lees meer
Met deze overeenkomst zijn tussen de aansprakelijke verzekeraar en Letselschaderegeling Westland afspraken gemaakt over de vergoeding van onze behandelingskosten. Als u hier meer over wilt weten kunt u via de volgende link de tekst van de overeenkomst inzien.
PIV-overeenkomst BGK