Privacybeleid

Privacybeleid Letselschaderegeling Westland
Letselschaderegeling Westland (hierna: LSR) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten, relaties en bezoekers van zijn website van essentieel belang. Persoonsgegevens van klanten, relaties en bezoekers van de websites van LSR worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. LSR heeft passende maatregelen genomen om zijn website te beveiligen en misbruik te voorkomen. De webpagina waar bezoekers persoonsgegevens invullen is beveiligd door middel van het SSL-certificaat.
LSR houdt zich in alle gevallen aan de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens (en vanaf 25 mei 2018 die van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
De eindverantwoordelijke voor de gegevensverwerking is LSR. Alle personen die kennis kunnen nemen van de door LSR vastgelegde gegevens zijn contractueel gehouden aan geheimhouding van deze informatie.

Doeleinden
LSR verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals klantgerichtheid en service, bedrijfscontinuïteit en –groei (het inhuren en uitlenen van personeel), het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het in opdracht uitvoeren van (advies)werkzaamheden op het gebied van (personen)schaderegeling, het voldoen aan wettelijke bepalingen en voor onderzoek naar het gebruik van de website en diensten ter verbetering van de dienstverlening. LSR gebruikt door u verstrekte persoonsgegevens niet automatisch voor meerdere doelen, maar alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

Telefoongesprekken
Telefoongesprekken kunnen (alleen met uw expliciete toestemming) door LSR worden vastgelegd en bewaard met het doel in een voorkomend geval bij de uitvoering van een opdracht bewijs te kunnen leveren ten aanzien van interpretatieverschillen met betrekking tot de inhoud van het telefoongesprek.

Gebruik van cookies
LSR maakt op zijn websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De cookies die LSR plaatst bevatten geen persoonsgegevens en zijn niet aan u als individu te koppelen.
De informatie die door middel van cookies door LSR (of derden) wordt verzameld gebruiken wij voor de volgende toepassingen:
• functionele doeleinden: om het navigeren op de websites van LSR te vergemakkelijken;
• analytische doeleinden: om het gebruik van de website van LSR te analyseren. Hiermee kunnen we zien welke pagina’s het meest bezocht worden en waar foutmeldingen ontstaan;
• testen van pagina(onderdelen): hiermee kunnen we onze websites aanpassen aan de wensen en gebruikerservaringen van onze bezoekers.

Facebook, LinkedIn en Twitter
Op diverse pagina’s op de website van LSR zijn knoppen opgenomen waarmee informatie van LSR door u kan worden gedeeld via de sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter.
De knoppen waarmee de informatie kan worden gedeeld werken door middel van codes die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Als u met een druk op de knop de informatie deelt kan het zijn dat door het betreffende bedrijf een cookie wordt geplaatst.
LSR heeft daarop geen invloed. In de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter kunt u lezen welke gegevens door die partijen worden verzameld en hoe die gegevens worden gebruikt.

Verstrekking van gegevens aan derden
Verstrekking van gegevens aan derden vindt alleen plaats als die derden direct betrokken zijn bij het uitvoeren van de dienstverlening door LSR of als de wet of andere regelgeving dat vereist (denk bij dat laatste aan een verplichting die ons door de politie of justitie wordt opgelegd om uw persoonsgegevens af te geven). LSR kan bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik maken van de diensten van derden. Deze derde treedt daarbij op als (sub)verwerker in opdracht- en onder verantwoordelijkheid van LSR. LSR sluit daartoe een (sub)verwerkersovereenkomst met deze partijen en draagt er zorg voor dat die partijen zelf ook technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen ter bescherming van persoonsgegevens. In de (sub)verwerkersovereenkomst met zo’n derde is vastgelegd dat persoonsgegevens voor geen ander doel verwerkt zullen worden dan de uitvoering van de (sub)verwerkersovereenkomst met LSR.

LSR en andere websites
Het kan voorkomen dat u op de website van LSR hyperlinks aantreft naar websites van derden. LSR kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het (eventuele) privacystatement van die partij.

Uw rechten
Wilt u weten welke gegevens van u zijn vastgelegd, bijvoorbeeld om te controleren of deze gegevens juist zijn, of wilt u een wijziging doorgeven of dat uw persoonsgegevens worden afgeschermd of verwijderd? Stuur daartoe een e-mail naar: info@lsrwestland.nl met dat verzoek, en in de onderwerpregel de vermelding ‘Overzicht persoonsgegevens’. LSR neemt binnen vijf werkdagen contact met u op.

Vragen
Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u die per e-mail sturen aan: info@lsrwestland.nl met in de onderwerpregel de vermelding ‘Privacybeleid LSR’. LSR neemt binnen vijf werkdagen contact met u op.

Wijzigingen
LSR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in zijn privacystatement.
Het verdient daarom aanbeveling om het privacystatement regelmatig te raadplegen.
Laatst gewijzigd: 15-1-2021