Klachtenregeling

Klachtenregeling
LSR Westland doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. Wij stellen het op prijs als u ons dat laat weten, zodat wij in de gelegenheid gesteld worden uw ontevredenheid weg te nemen en te leren van uw klacht.

Een klacht indienen
Als u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of het gedrag van onze medewerkers verzoeken wij u uw klacht schriftelijk (per brief of e-mail) te richten aan de klachtenmanager van LSR Westland. In de aanhef van de brief of de onderwerpregel van
uw e-mail neemt u het woord ‘klacht’ op. U kunt uw brief of e-mail richten aan het volgende
(e-mail)adres:

Letselschaderegeling Westland
t.a.v. de klachtenmanager
Postbus 610
2700 MR Zoetermeer of info@lsrwestland.nl

De procedure
Binnen vijf werkdagen ontvangt u van de klachtenmanager per brief of e-mail een ontvangstbevestiging, waarin wordt aangegeven wat u kunt verwachten van de procedure en behandeltermijnen. Als u er prijs op stelt stellen we u graag in de gelegenheid uw klacht mondeling (in persoon of telefonisch) toe te lichten. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zorgen wij voor een verslag van het gesprek met u. Op uw verzoek sturen we u een afschrift van dit verslag toe.

We handelen uw klacht binnen uiterlijk tien weken na ontvangst af, maar streven naar afhandeling binnen zes weken. Als dat niet lukt laten we het u schriftelijk weten. Van onze bevindingen na het onderzoeken van uw klacht stellen wij u schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte, net als van ons oordeel en eventuele conclusies die wij daaraan verbinden.

Externe klachtenregeling
LSR Westland is aangesloten bij De Letselschade Raad, een onafhankelijke en overkoepelende letselschadeorganisatie die zich bezighoudt met ontwikkeling en handhaving van kwaliteitsnormen in de letschadebranche. Cliënten die voor het verhaal van hun persoonlijke schade zijn bijgestaan door LSR Westland en die niet tevreden zijn over de afhandeling van hun klacht door LSR Westland, kunnen hun klacht neerleggen bij De Letselschade Raad, t.a.v. de Commissie Register Letselschade, Postbus 93309, 2509 AH Den Haag.