Disclaimer

Algemeen

Letselschaderegeling Westland (Kamer van Koophandel 58465413), verleent u hierbij toegang tot www.letselschaderegelingwestland.nl en www.westlandletselschade.nl (hierna onze website) en publiceert hier teksten, uitingen, afbeeldingen en andere materialen die door Letselschaderegeling Westland en derden zijn aangeleverd. Letselschaderegeling Westland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op onze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte/aanbod van Letselschaderegeling Westland.

Beperkte aansprakelijkheid

De op onze website aangeboden teksten, uitingen, afbeeldingen en andere materialen, worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Letselschaderegeling Westland.
Alle teksten op onze website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Letselschaderegeling Westland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een niet foutloos en/of ononderbroken functioneren van onze website alsook voor het tijdelijk permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van onze website.

Letselschaderegeling Westland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden (e-mail)bericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Letselschaderegeling Westland en haar licentiegevers.

De inhoud en vorm van de webpagina’s van onze website mogen behoudens vooraf verleende toestemming niet door derden worden veranderd, gekopieerd of gedistribueerd.