DOEN

Als u op basis van de persoonlijke kennismaking en het met u opgestelde plan van aanpak besluit om uw belangen door ons te laten behartigen, dan gaan wij voor u aan de slag. Uiteraard op basis van het plan van aanpak, waarbij wij u aldoor en tijdig informeren over de stand van zaken en over ontwikkelingen in uw letselschaderegeling.