DENKEN

Na goed naar u te hebben geluisterd gaan wij met u een plan van aanpak opstellen. Vanzelfsprekend krijgt u daarbij van ons een gedegen advies. Het plan van aanpak geeft u inzicht in de te nemen stappen in uw letselschaderegeling. Als uitgangspunt hierbij geldt: ‘wat wil ik bereiken met mijn schaderegeling en wat is de meest effectieve weg daar naar toe’.