Letselschaderegeling Westland heeft elke pluim verdiend.

Letselschaderegeling Westland heeft elke pluim verdiend. Absoluut. Ze hebben zo hun best voor mij gedaan. Daar zal ik ze altijd dankbaar voor zijn.

Op een dag zit Marion rustig naast een vriendin in de auto. Ze rijden net de straat uit en slaan linksaf, als er plotseling een fietser hard tegen de auto aan ramt. Marion: ‘Hij keek gewoon niet uit. Hij had zijn oortjes in en zwaaide naar een bekende.’

Een ongeluk hakt er wel in
‘Het was best heel bizar. Hij reed er gewoon keihard tegenaan. Hij zat zowat bij mij op schoot. Het raam was kapot en we zaten helemaal onder het glas. Er zijn altijd ergere dingen, maar zo’n ongeluk hakt er wel in. Ik had glas in mijn gezicht, veel pijn in mijn rug en last van nachtmerries. Met mij ging het daarna dan ook een tijdje minder goed. Gelukkig ben ik er nu weer bovenop.’

Mijn verzekering raadde Letselschaderegeling Westland aan
‘Ik ging eerst mee met de rechtsbijstand van de bestuurder, maar daar voelde ik mij niet op mijn plek. Mijn verzekering raadde mij toen Letselschaderegeling Westland aan. Rob Kroezen van Letselschaderegeling Westland begeleidde mij. Ik werd door hem goed op de hoogte gehouden. Hij vroeg mij regelmatig: ‘Hoe gaat het nu met je, Marion?’ Gewoon, heel menselijk. Ik zei tegen mijn man: ‘Die betrokkenheid vond je echt niet bij die andere rechtsbijstand.’

Niets verwacht want ik zat al thuis
‘Eerlijk gezegd had ik niets verwacht, want ik zit al zo’n 10 jaar thuis vanwege een versleten rug, nek en armen. Na het ongeluk had ik wel veel meer pijn, maar dan denk je: ‘Ja, hoe ga je nu bewijzen dat dit door het ongeluk komt?’ Gelukkig hielp Letselschaderegeling Westland mij hierbij. Ze hebben alles voor mij gedaan. Ik heb niets hoeven doen, behalve hun vragen te beantwoorden. Ze hebben mij ontzettend ontzorgd en ontlast.’

Vlotte en goede afhandeling van letselschade
‘Het ongeluk vond eind maart plaats. Een paar maanden later was alles al door Rob met de tegenpartij geregeld. Het is heel snel gegaan. Keurig. Ik ben erg tevreden over het resultaat. Geld maakt niet gelukkig, maar nu kon ik wel een mooie elektrische fiets bestellen en zo van iets negatiefs iets positiefs maken. Een mooi kerstcadeau.’

‘Letselschaderegeling Westland heeft elke pluim verdiend. Absoluut. Ze hebben zo hun best voor mij gedaan. Daar zal ik ze altijd dankbaar voor zijn.’


‘Het menselijke gezicht bij Letselschaderegeling Westland was belangrijk voor ons.’

‘Het menselijke gezicht bij Letselschaderegeling Westland was belangrijk voor ons. Dat gevoel dat ze je begrepen en je de ruimte gaven om erover te praten.’

Je geniet van je oude dag en gaat er nog iedere dag op uit met je snorfiets, totdat het onheil toeslaat. Dit overkwam Peter. We spraken voor dit artikel met zijn dochter, want Peter is helaas enkele maanden na het ongeluk overleden. Lees het hele verhaal van Peter. 

 


‘Ik moet mijn rust nemen, maar in de zorg is dat bijna onmogelijk.’

Op een mooie dag rijd je op je brommer. Je komt bij werkzaamheden. De weg is nog
toegankelijk voor brommers en fietsen. Je bent voorzichtig en rijdt stapvoets. Maar dan blijft je
achterwiel plots hangen, over een in half in het zand verborgen tegel. Je komt ten val met het
motorblok op je been en de scooter die eroverheen rijdt. Dit gebeurde Richard: ‘Ik voelde de pijn
en wist dat het niet goed was.’
Lees het hele verhaal van Richard.


Stem op de gemeente Westland!

‘Ik steek mijn hand in het vuur dat de gemeente Westland uitblinkt op het gebied van toegankelijkheid voor iedereen’, aldus Annemiek Koremans, voorzitter van Platform Gehandicapten Westland. Het platform adviseert de gemeente om het algemeen beleid vorm te geven. Doe mee en stem op de gemeente Westland in de verkiezing voor ‘meest toegankelijke gemeente van Nederland’!
Bekijk hier de video.


Fonds Slachtofferhulp heeft het afgelopen jaar de site slachtofferwijzer.nl vernieuwd. Hiermee kunnen slachtoffers sneller de weg naar de juiste hulp vinden.
Wij (Letselschaderegeling Westland) hebben een financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze vernieuwde site, omdat wij behalve het behartigen van de belangen van onze cliënten, het belangrijk vinden ook de belangen te steunen van slachtoffers in het algemeen.

Meer dan 1 miljoen bezoekers op SlachtofferWijzer.nl


Keurmerk Letselschade wederom toegekend aan Letselschaderegeling Westland

Stichting Keurmerk Letselschade heeft haar keurmerk wederom toegekend aan Letselschaderegeling Westland. Wij zijn daar vanzelfsprekend heel blij mee, omdat wij daarmee hebben aangetoond nog steeds te voldoen aan de – in het belang van onze klanten – gestelde eisen op het gebied van deskundigheid, beleid, communicatie en bedrijfsvoering. Toekenning Keurmerk Letselschade 2015

 

 


Wetsvoorstel Vergoeding van Affectieschade

Tot op de dag van vandaag kan uitsluitend het slachtoffer zelf een smartengeldvergoeding claimen op diegene die aansprakelijk is voor zijn of haar letselschade. De verwachting is dat daar binnenkort verandering in komt. Naast het slachtoffer zelf zullen ook anderen, in de directe ‘omgeving’ van het slachtoffer het recht op een smartengeldvergoeding gaan krijgen. Want, op 20 juli 2015 heeft minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) zijn wetsvoorstel dat een vergoeding voor affectieschade regelt, naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel betreft in feite een vorm van smartengeld bedoeld voor nabestaanden van slachtoffers die zijn overleden en voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Bijvoorbeeld een verkeersongeluk, medische fout, bedrijfsongeval of geweldsmisdrijf. Gekozen is voor een regeling met vaste bedragen als vergoeding. Het wetsvoorstel gaat uit van een vaste kring van gerechtigden: de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders. De vergoeding ligt tussen de 12.500 en 20.000 euro, te betalen door de partij die aansprakelijk is voor het ongeval.

Het wetsvoorstel voorziet niet in een inwerkingtreding met terugwerkende kracht. Uitsluitend gebeurtenissen (ongevallen en misdrijven) ontstaan op of na de dag van inwerkingtreding van het nog door de Tweede en Eerste Kamer goed te keuren wetsvoorstel vallen onder de werking van de nieuwe wet. Zodra de wet in werking is getreden zullen wij u daarover informeren.

In Europees verband bezien sluit Nederland zich hiermee aan bij nagenoeg alle andere landen.

Voor geïnteresseerden wijzen wij op de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel, waarin uitvoerig de bedoeling van de wetgever wordt uiteengezet. lees meer

 


LSR Westland is sponsor van Platform Gehandicapten Westland

Op 10 juli overhandigden Rob Kroezen en Eric Joosten een bedrag van € 500,- voor de begeleiding van gebruikers van een scootmobiel aan Wim Bronswijk van Platform Gehandicapten Westland (PGW).

LSR Westland vraagt slachtoffers aan het eind van de belangenbehartiging een belevingsonderzoek in te vullen, waarin zij hun mening over de dienstverlening van LSR Westland kenbaar maken. Voor elke respons op het onderzoek maakt LSR Westland nog eens € 10,- over naar PGW.  meer weten

 


Whiplashslachtoffer, wat staat u te wachten in de schaderegeling? deel 2

Zoals in deel 1 gesteld hebben verzekeraars grote moeite met schadeclaims van whiplashslachtoffers. Helaas voor hen heeft de rechtelijke macht veel minder moeite met de schadeclaims van deze slachtoffers. De Hoge Raad heeft zeer recent (nog maar eens) duidelijke kaders gegeven die de juridische positie van whiplashslachtoffers moet beschermen. Hoe die kaders eruit zien leggen wij u graag uit in een persoonlijk gesprek. Wij kunnen wel alvast een tipje van de sluier oplichten. De Hoge Raad verlangt niet zozeer een medisch aantoonbare onderbouwing van de whiplashklachten, maar wel een ‘gedegen’ toelichting van het slachtoffer over het ontstaan van de whiplashklachten, over de wijze waarop het slachtoffer omgaat met de whiplashklachten en over de wijze waarop de whiplashklachten worden behandeld. Daarbij zal het slachtoffer ook binnen redelijke mate openheid moeten geven over zijn gezondheidstoestand van voor het ongeval.

Hoe de verzekeraars zullen omgaan met de visie van de Hoge Raad zal de tijd leren.

 


Whiplashslachtoffer, wat staat u te wachten in de schaderegeling? deel 1

Laten wij maar meteen met de deur in huis vallen; als u een slachtoffer bent met whiplashletsel en u wilt uw letselschade verhalen op een derde (meestal een verzekeraar) dan staat u heel wat te wachten!

In de laatste decennia zijn aansprakelijkheidsverzekeraars, onder aanvoering van enkele hier niet met name te noemen verzekeraars ten strijde getrokken tegen schadeclaims van whiplashslachtoffers. Veelal slachtoffers die betrokken waren bij auto-ongevallen, waarbij zij van achteren of van opzij werden aangereden. Aansluitend aan het ongeval ontwikkelde zich bij al deze slachtoffers min of meer hetzelfde klachtenpatroon, dat tot op de dag van vandaag wordt aangeduid als whiplashletsel.
Bij veel van deze typen auto-ongevallen zijn de verzekeraars over het algemeen vlot met de erkenning van de aansprakelijkheid. Immers, hun verzekerde is achterop het voertuig van het whiplashslachtoffer gereden en dan resteert er voor deze verzekeraars in bijna alle gevallen geen andere weg dan de aansprakelijkheid voor het ontstaan van het ongeval te erkennen. Tot zover, binnen het proces van de letselschaderegeling, geen vuiltje aan de lucht.
Maar zodra het voor de aansprakelijke verzekeraar duidelijk is geworden dat het slachtoffer whiplashletsel heeft opgelopen, begint de strijd om schadevergoeding tussen het slachtoffer en de verzekeraar. Anders gezegd, dan begint de strijd over de erkenning van de aansprakelijkheid voor de financiële gevolgen van het ongeval. De reden waarom verzekeraars menen zich strijdvaardig te moeten opstellen jegens whiplashslachtoffers is tweeledig.
Op de eerste plaats; ons schadevergoedingsrecht schrijft voor dat degene die van een ander schadevergoeding eist, z’n schade moet bewijzen. Dat is nu juist bij whiplashletsel een groot probleem. Want, tot op de dag van vandaag is de medische wetenschap niet in staat om whiplashletsel te kunnen aantonen middels de bestaande onderzoeksmethoden.
Op de tweede plaats; de letselschadeclaims van whiplashslachtoffers zijn niet zelden fors.
Kort samengevat, verzekeraars hebben grote moeite met kostbare schadeclaims, die het gevolg zijn van letsel dat in medische zin niet concreet kan worden aangetoond.
Verzekeraars voelen zich daar door benadeeld, want hoe kunnen zij zich verweren tegen schadeclaims die het gevolg zijn van letsel dat niet kan worden aangetoond. Hebben de verzekeraars hier een punt en hoe kijkt de rechtelijke macht hier tegen aan?

Volgende week meer over de strijd van whiplashslachtoffers in de schaderegeling.